Pôžičky na zmenku

30.08.2011 23:55

Potrebujete rýchlo väčší obnos peňazí? Tak to je v dnešnej dobeveľký problém. Banky  pomalé a neochotné požičať, hoci by sajednalo o takzvanú americkú hypotéku, kde ručíte nehnuteľností apeniaze sú poskytnuté beúčelově.
Práve pre klientov, ktorí väčší obnos potrebujú rýchlo získať azároveň majú možnosť ručiť nehnuteľnosťou, sú určené nebankovéúvery na zmenku, ktoré možno relatívne ľahko a hlavne neuveriteľnerýchlo získať. Pritom je naozaj jediným dôležitejším kritériom prezískanie pôžičky práve nehnuteľnosť, ktorú môžete ručiť.
Pôžičky na zmenku využijete v prípade, že potrebujete požičaťpeniaze ihneď a hotovosti. Značnú výhodou tejto pôžičky je, že simôžete požičať peniaze aj cez to, že máte záznam v bankovom registri. Za požičané peniaze budete ručiť zmenkou. Zmenka jepísomný zákonný doklad o finančnom záväzku k ďalšej osobe /osobám. Je to cenný papier a môže sa s ním obchodovať
Zmenka musí byť vystavená v zákonom predpísanej forme so stanoveným obsahom. Ak niektorá z náležitostí chýba, potom sajedná o zmenku neplatnou. V prípade, že vystaviteľ sľubuje osobe vzmenke uvedenej, že ju zaplatí v určitej dobe na určenom mieste,jedná o zmenku vlastnú. V prípade, že vystaviteľ prikazuje tretej osobe, aby osobe v zmenke uvedenej finančnú sumu v určenomčase a na určitom mieste uhradila, sa jedná o zmenku cudziu.Úrokovú sadzbu je možné znížiť aj ručením pomocou ďalšíchhnuteľných alebo nehnuteľných záruk. Na zmenke musí byť uvedenádlžná suma aj výška úrokov. Pamätajte na to, že veritelia stanovujúvýšku úrokov tak, aby to bolo výhodné pre nich, nie pre vás.